mile i rade show

Uslovi korišćenja

Sav sadržaj sajta, sav tekst, slike, audio i video materijal , logotip i dizajn, domena (www.mileiradeshow.com ) (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu je preduzeća Inteta d.o.o. Stara Pazova , Boška buhe 36 PIB 107352803, matični broj 20786086 (u daljem tekstu: Inteta doo), pri čemu su sva prava zadržana. Sadržaj sajta ne sme se ni u kom slučaju koristiti u bilo kakve svrhe bez saglasnosti Inteta doo.

Prilikom pristupanja sajtu, korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja koji su ovde definisani, kao i pravila definisana zakonima države u kojoj se nalazi. Inteta doo zadržava pravo da izmeni pravila korišćenja sajta i u tom slučaju , Inteta doo nije obavezana da obavesti sve registrovane korisnike o uslovima koji su na snazi putem email poruke. Uslovi korišćenja su validni od trenutka njihovog objavljivanja na sajtu.

Inteta doo ne snosi nikakvu odgovornost vezanu za korisnički sadržaj, za njegovu ispravnost, istinitost , potpunost i poreklo kao ni za eventualnu štetu nastalu korišćenjem korisničkog sadržaja.